Impressum & algemene voorwaarden

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 TMG en § 55 Abs. 2 RStV:

Sonnenpark Hotel GmbH & Co. KG
Marc Vollbracht
Sonnenweg 4a
34508 Willingen (Upland)
Duitsland 

Persoonlijke aanspreekpartner:
Sonnenpark administratie GmbH
Locatie: 34508 Willingen

Directeur:
Marc Vollbracht

Telefoon: +49 (0) 5632 - 4080
Fax: +49 (0) 5632 - 69599
E-mail: info@sonnenpark.de
Internet: www.sonnenpark.de

BTW-IDENTITEIT: DE287780299

Concept, tekst & ontwerp
Jörg Richter
Hamburg 

Content management systeem
2G media GmbH 

Foto's
Kristin Howe,
Howedesign, info(at)howedesign.com

Enkele foto's van het sneeuwtapijt
© SunKid GmbH


 

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van huur van hotelkamers of vakantiewoningen voor accommodatie, en ook op alle andere diensten en producten die door het hotel voor de klant worden verricht.

 2. Voor het onderverhuren of doorverhuren van de aangeboden kamers en het gebruik voor andere verblijfsdoeleinden ervan, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist.

 3. De bedrijfsvoorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als deze vooraf zijn afgesproken. [meer...]

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2.1 Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen volledige aansprakelijkheid op ons nemen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) en de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete inbreuk. Als wij te gehore komen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

2.2 Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van linken. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

 3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte grafieken, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video sequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet door rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's liggen. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

 4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie:
"Wij zijn als bedrijf in principe bereid om deel te nemen aan de geschillenregeling op grond van de Wet op de Consumenten geschillenbeslechting (VBSG). De Europese Commissie biedt hiervoor een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om contact op te nemen voor de beslechting van hun geschillen met

 

 - Strasburger Str. 8 / 77694 Kehl / Duitsland /
E-mail adres: mail@verbraucher-schlichter.de /
Website: https://www.verbraucher-schlichter.de /
Telefoon: +49 7851 79579 40 / Fax: +49 7851 79579 41 -

 

  

360°
PANORAMA
ALL-INCLUSIVE
KATALOG ANFORDERN